موسسه فرهنگی هنری پارسا ترجمه ایرانیان

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مقاله، متن، کتاب و ...

راهنمای ثبت سفارش ترجمه

درباره پارسا ترجمه

سایت پارسا ترجمه زیر نظر موسسه فرهنگی هنری پارسا ترجمه ایرانیان و با هدف ارائه خدمات ترجمه تخصصی با کیفیت، رقابتی و سریع راه اندازی شده است. این سایت با توانایی مدیریت تعداد بالای ترجمه به صورت همزمان بستری مناسب برای انجام کلیه پروژه های ترجمه از یک صفحه تا چندین هزار صفحه را فراهم کرده است. سهولت در استفاده از خدمات سایت، پشتیبانی 24 ساعته، کیفیت در ارائه خدمات و توجه به حقوق مشتریان و مترجمان تنها گوشه ای از اهدافی است که مدیریت این سایت مورد توجه قرار داده است.

نوع متن: عمومی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنزی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
103,740 ریال
47,679 ریال
36,338 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
98,280 ریال
45,180 ریال
34,425 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
92,820 ریال
42,670 ریال
32,512 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
89,544 ریال
41,164 ریال
31,365 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
85,176 ریال
39,156 ریال
29,835 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
78,624 ریال
36,144 ریال
27,540 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
69,888 ریال
32,128 ریال
24,480 ریال

نوع متن: تخصصی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنزی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
116,707 ریال
53,650 ریال
36,338 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
110,565 ریال
50,827 ریال
34,425 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
104,422 ریال
48,004 ریال
32,512 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
100,737 ریال
46,309 ریال
31,365 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
95,823 ریال
44,050 ریال
29,835 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
88,452 ریال
40,662 ریال
27,540 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
78,624 ریال
36,144 ریال
24,480 ریال
توجه:
 • هر صفحه استاندارد ترجمه 250 کلمه در نظر گرفته شده است.
 • تشخیص عمومی یا تخصصی بودن متن بر عهده مدیریت سایت می باشد و پیچیدگی و دشواری متن مد نظر قرار خواهد گرفت.

نوع متن: عمومی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
241,324 ریال
96,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
228,622 ریال
91,327 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
215,920 ریال
86,254 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
208,300 ریال
83,209 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
198,139 ریال
79,150 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
182,898 ریال
73,062 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
162,576 ریال
64,944 ریال

نوع متن: تخصصی

تعداد صفحه تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,500 %5 0 تا 2 روز
241,324 ریال
96,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,500 تا 6,250 %10 2 تا 6 روز
228,622 ریال
91,327 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 %15 6 تا 11 روز
215,920 ریال
86,254 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 %18 11 تا 18 روز
208,300 ریال
83,209 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 %22 18 تا 31 روز
198,139 ریال
79,150 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 %28 31 تا 69 روز
182,898 ریال
73,062 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 %36 69 تا 203 روز
162,576 ریال
64,944 ریال
توجه:
 • هر صفحه استاندارد ترجمه 250 کلمه در نظر گرفته شده است.
 • تشخیص عمومی یا تخصصی بودن متن بر عهده مدیریت سایت می باشد و پیچیدگی و دشواری متن مد نظر قرار خواهد گرفت.
ترجمه متون عمومی و تخصصی
ترجمه متون عمومی و اختصاصی
ترجمه چند رسانه ای
ترجمه چندرسانه ای
ترجمه همزمان
ترجمه همزمان
تولید محتوا
تولید محتوا
ترجمه دانشگاهی
ترجمه دانشگاهی
ترجمه وب سایت
ترجمه وب سایت
ترجمه مکاتبات شخصی و تجاری
ترجمه مکاتبات شخصی و تجاری
اعزام مترجم
اعزام مترجم

برآورد قیمت ترجمه:

نوع سفارش:
زمینه سفارش:
پلن سفارش:
زمان تحویل:
تعداد کلمات:
قیمت (به تومان):

ضوابط و شرایط ارائه خدمات در موسسه پارسا ترجمه ایرانیان

مشتری گرامی از حسن اعتماد شما به این موسسه کمال تشکر را داریم.

www.parsatarjomeh.ir

تلفن هاي تماس: 09137404572 -03135599248

ضوابط و شرایط زیر ملاک عمل این موسسه بوده و مانع از بروز هرگونه سوء تفاهم در ارائه خدمات به مشتریان خواهد شد؛ لذا توجه به آنها ضروری می باشد:

 1. این موسسه در پذیرش یا عدم پذیرش هر گونه سفارش آزاد است.
 2. این موسسه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص محتوای سفارشات ندارد. درعین حال موسسه از ارائه هرگونه خدمت در خصوص سفارشاتی که محتوای مجرمانه دارند معذور است.
 3. اطلاع رسانی این موسسه به مشتری از طریق شماره تماس و ایمیل اعلام شده در حساب کاربری مشتری صورت خواهد گرفت. مسئولیت و تبعات اشتباه بودن یا عدم امکان تماس معمول از طریق این کانال های تماس بر عهده مشتری خواهد بود.
 4. برآورد قیمت آنلاین صورت گرفته بر روی سایت تقریبی بوده و هیچ گونه حقی برای مشتری ایجاد نمی کند. قیمت نهایی قیمتی است که توسط موسسه برآورد شده و از طریق سایت به مشتری اعلام می شود.
 5. خدمات در سه دسته “عادی” ، "نیمه فوری"و “فوری” قرار می گیرند. هر پروژه بسته به زمان شروع و تحویل آن، در یکی از این سه دسته قرار می گیرد. ملاک تشخیص و تعیین فوریت پروژه بر عهده موسسه می باشد. در عین حال ترجمه عادی ترجمه ای است که یک مترجم و با ترجمه 1600 کلمه در روز قابل انجام باشد و ترجمه نیمه فوری ترجمه ای است که توسط یک مترجم و با 2000 کلمه در روز قابل انجام باشد.
 6. ثبت نهایی سفارش" به معنای پر¬کردن فرم ثبت نهایی سفارش پس از انجام پرداخت بانکی توسط مشتری است و به منزله قبول شرایط مندرج در فرم پیش¬ فاکتور و شرایط و قوانین خدمات (متن حاضر) است.
 7. انجام سفارش منوط به پرداخت کل هزینه یا پیش پرداخت تعیین شده از سوی مشتری می باشد و تا قبل از آن هیچ مسئولیتی متوجه موسسه نخواهد بود.
 8. زمان شروع پروژه از زمان پرداخت هزینه یا پیش پرداخت تعیین شده و مطلع ساختن موسسه محاسبه می شود.
 9. درخواست تغییر کمی یا کیفی خدمات دریافتی منوط به موافقت این موسسه و توافق مجدد بین موسسه و مشتری خواهد بود. در صورت عدم توافق موسسه مجاز است با اعلام قبلی به مشتری سفارش را لغو نماید.
 10. در صورت لغو سفارش موسسه با تشخیص خود هزینه ها یا خسارت های احتمالی وارد شده را کسر و مابقی را به مشتری مسترد می نماید.
 11. هزینه تایپ برای کلیه سفارشات ترجمه رایگان است مگر اینکه توافقی غیر از این صورت گرفته باشد.
 12. موسسه در دریافت کل هزینه سفارش یا پیش پرداخت آزاد بوده و تابع ضوابط و شرایط خاص خود می باشد.
 13. هیچگونه مسئولیتی از بابت خسارت های احتمالی وارده بر اثر تأخیر یا عدم تحویل پروژه انجام شده ناشی از اشکالات و اختلالات خطوط مخابراتی، اینترنت، پست الکترونیک، تأخیر توسط اداره پست، پیک موتوری و غیره بر عهده این موسسه نمی باشد.
 14. صرفنظر از حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده که خارج از اراده و کنترل این موسسه می باشد، در صورت تأخیر در تحویل پروژه مطابق با برنامه زمانبندی اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه (منوط به تسویه حساب کامل مالی از سوی مشتری)، مجری خدمات ملزم به ارائه تخفیف دیرکرد به ازای هر روز دیرکرد، به ترتیب 10 درصد برای پروژه های زیر ۳۰۰۰۰۰ تومان، و 15 درصد برای پروژه های بالای ۳۰۰۰۰۰ تومان و 100% برای پروژه های فوری می باشد.
 15. در صورتیکه سفارش مشتری نیازمند استفاده از خدمات شخص ثالث نظیر دارالترجمه رسمی یا سایر مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها باشد، هیچگونه مسئولیت یا خسارت ناشی از تأخیر شخص ثالث متوجه این موسسه نمی باشد.
 16. فرمت استاندارد تحویل پروژه های این مرکز در حال حاضر تحویل فایل در نرم افزار مایکروسافت وورد 2007 یا بالاتر و فونت نازنین به همراه یک فایل پی دی اف (بر حسب نیاز یا درخواست) می باشد و مسئولیت عدم استفاده و عدم وجود این نسخه نرم افزاری یا فونت در سیستم مشتری بر عهده این موسسه نمی باشد و تمامی فایل ها در فرمت های ذکرشده برای مشتری ارسال خواهند شد.
 17. هر گونه خدمات غیر متعارف در انجام سفارشات ترجمه، از قبیل انجام خدمات حرفه ای ویرایش، گرافیکی، صفحه آرایی و ... منوط به قبول از طرف موسسه می باشد و هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می شود.
 18. تحویل سفارش منوط به تسویه حساب کامل از طرف مشتری می باشد.
 19. در سفارشاتی که حجم بالایی دارند امکان تحویل بخش به بخش سفارش و با توافق طرفین وجود خواهد داشت.
 20. پرداخت تنها از طریق آنلاین و یا واریز به حساب اعلام شده از طرف موسسه مجاز و ملاک عمل می باشد.
 21. مسئولیت هرگونه اشتباه در پرداخت به حساب هایی غیر از حساب های اعلام شده توسط مجری خدمات بر عهده مشتری است.
 22. نظر به اینکه ارائه خدمات عمدتا بصورت غیر حضوری و آنلاین می باشد ملاک موسسه در شناسایی و احراز هویت مشتری شماره های تماس و ایمیل اعلام شده در کاربری مشتری می باشد و هر گونه اعلامی که از طریق این کانال ها نباشد معتبر نخواهد بود.
 23. درصورتیکه موسسه به هر دلیل نتواند سفارش درخواستی مشتری را انجام دهد موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام مراتب به مشتری اقدام نموده و در صورت امکان مشتری را در شناسایی راه حل های جایگزین برای انجام یا اتمام پروژه یاری نماید. در این حالت موسسه کل مبلغ واریزی توسط مشتری را به او باز می گرداند.
 24. درصورتیکه پس از تحویل پروژه، مشتری از خدمات ارائه شده اعلام نارضایتی نماید (به گونه ای که ترجمه ارائه شده برای ایشان قابل استفاده نباشد) و درخواست استرداد وجه نماید، ترجمه انجام شده به مترجم معتمد موسسه ارجاع خواهد شد تا در این خصوص اعلام نظر کند. بدیهی است با توجه به نظر مترجم معتمد موسسه امکان عودت دادن تمام یا بخشی از هزینه سفارش به مشتری وجود دارد.
 25. این موسسه موظف به امانتداری در زمینه محتوای سفارش و ترجمه انجام شده می باشد.
 26. محتوای اولیه سفارش مشتری به ایشان بازگشت داده نمی شود. لذا مشتری موظف است فقط کپی محتوای خام سفارش را موسسه ارسال نماید. نسخه های اصل تنها با قبول مسئولیت مستقیم مشتری توسط مجری خدمات پذیرفته می شود. بدیهی است، درصورتیکه مشتری تقاضای بازگشت محتوای اولیه پروژه ارسالی را پس از اتمام پروژه داشته باشد، موظف و متعهد به پرداخت کلیه هزینه های مربوطه می باشد.
 27. کلیه محتوا و اسناد ارسالی به موسسه با مسئولیت مشتری نگهداری شده و هیچگونه مسئولیتی در صورت فقدان یا خسارت به آنها بر عهده موسسه نمی باشد.
 28. مجری خدمات مجاز است پس از گذشت یک هفته از اتمام و تحویل سفارش نسبت به حذف و امحای اطلاعات سفارش (سفارش اولیه و ترجمه انجام شده) اقدام کند.
 29. ترجمه هر پروژه بازتابی از محتوای اولیه هر پروژه می باشد. در رابطه با خدمات ترجمه، درصورتیکه محتوای اولیه پروژه ارسالی از لحاظ نگارشی یا علمی ضعیف یا ناقص بوده و ساختار نادرست و غیراستانداردی داشته باشد، طبیعی است که شرایط مشابهی در ترجمه متن نیز مشاهده گردد. مجری خدمات دارای مسئولیت اعمال تغییرات به منظور بهبود محتوای پروژه خارج از سفارش مشتری نمی باشد.
 30. در پروژه های “فوری”، مجری خدمات نهایت تلاش خود را برای ارائه خدمات با کیفیت متناسب با سفارش و کمترین میزان خطا به کار می بندد، اما هیچگونه تضمینی درباره بی عیب و نقص بودن پروژه های فوری وجود نخواهد داشت و مشتری حق هیچگونه اعتراضی را در این مورد نخواهد داشت.
 31. این موسسه مجاز است در هر زمان و بدون اطلاع قبلی نسبت به اصلاح، بازنگری، حذف و اضافه، و تغییر مفاد این توافق اقدام نماید.

پلن های ترجمه انگلیسی به فارسی

کیفیت ترجمه در سه پلن طلایی، نقره ای و برنز امتیاز داده شده است. متناسب با نیاز خود می توانید بهترین پلن را انتخاب فرمایید.

9+

 • چاپ در ژورنال
 • مقالات ISI
 • نامه های خارجی
 • کنفرانس ها
     

10

     

9

     

8

7+

 • پروژه و پایان نامه
 • نامه های اداری
 • کاتالوگ ها
 • ترجمه سایت
   

7

   

6

   

5

4+

 • ترجمه دانشجویی ارزان
 • تولید محتوی سایت ها و وبلاگ ها
 

4

 

3

 

2

 

1

طلایی

ترجمه 100% تخصصی + بازخوانی

نقره ای

ترجمه تخصصی

برنزی

ترجمه عمومی

ماشینی

google translate - ترجمه گوگل

103,740 ریال/صفحه
47,679 ریال/صفحه
36,338 ریال/صفحه
رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

35599248 - 031

ترجمه متن، مقاله، کتاب

ترجمه مقالات دانشجویی، ترجمه نامه های اداری

ترجمه کاتالوگ و سایت

ترجمه کاتالوگ محصولات، ترجمه سایت به چندین زبان

ترجمه اخبار و تولید محتوی

ترجمه اخبار روز در زمینه های مختلف تکنولوژی، ورزشی، علمی و پزشکی

 
ثبت سفارش آنلاین

فقط با چند کلیک، بدون نیاز به مراجعه حضوری

 
تایپ رایگان

تمامی ترجمه ها تایپ شده تحویل می شود

 
پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی از طریق تلفن، ایمیل و تیکت(پیام)

 
پرداخت آنلاین

بدون نیاز به مراجعه به بانک پرداخت کنید

 
ضمانت کیفیت ترجمه

ضمانت بازگشت هزینه تا 10 روز

 
تخفیف های متنوع

تخفیف از 5% تا 36% برای همه پلن ها